Nawigacja

Pracownia Wsparcia Metrologii

Pracownia Wsparcia Metrologii

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Współczesne standardy konstrukcji przyrządów pomiarowych, podlegających prawnej kontroli metrologicznej z respektowaniem kryteriów spełnienia ocen w ramach obowiązujących norm międzynarodowych, wyznaczają poziom oczekiwań wobec infrastruktury laboratoriów badawczych Głównego Urzędu Miar.

Pracownia Wsparcia Metrologii (PWM) wpisując się w część zadań Urzędu, realizuje:

  • rozwój oprogramowania metrologicznego

Interfejs programu Camean z prezentacją błędów pomiaru kątów dla enkodera kątowego i autokolimatora fotoelektrycznego, otrzymanych przy zastosowaniu metody shearing techniques. - w formie wykresu

Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój specjalistycznych programów metrologicznych automatyzujących badania laboratoryjne w procesach rejestrowania, przetwarzania i prezentacji danych. Celem wdrażania naszych rozwiązań jest poprawa jakości badań i komfortu pracy w laboratoriach Urzędu. Tworzymy oprogramowania, które współpracują z przyrządami pomiarowymi najwyższej jakości, starając się implementować metody wyznaczające współczesne trendy w metrologii.

Panel monitora wskazujący Interfejs aplikacji kontrolno-pomiarowej do sterowania układem do generowania wzorców etanolowych umożliwiającym wzorcowanie analizatorów wydechu.

Przykłady przygotowanego przez nas ostatnio oprogramowania, to:

  • DENRON do akwizycji danych z przetwornika RON 905 za pomocą karty IK 220 na stanowisku w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości,
  • CAMEAN stosowany w celu jednoczesnej kalibracji enkodera kątowego i autokolimatora, wykorzystuje technikę cięć opartą na transformacie Fouriera. Program powstał na stanowisku w Pracowni Kąta w Samodzielnym Laboratorium Długości,
  • TEMERS przeznaczony jest do odczytu i rejestru temperatury na stanowisku pomiarowym wzorcowania wiskozymetrów kapilarnych w Pracowni Gęstości i Lepkości w Samodzielnym Laboratorium Masy,
  • FILESANALYSER wykorzystywany podczas analizy kodu źródłowego i jednoznacznej identyfikacji oprogramowania podczas badań w Pracowni Kas Rejestrujących,
  • RAMI do szacowania ryzyka zafałszowania wyniku pomiaru w przyrządach pomiarowych. Zastosowana w Rami metoda wywodzi się z międzynarodowego standardu bezpieczeństwa oprogramowania, odwołującego się do oceny ryzyka ISO/IEC 15408, znanej również jako Common Criteria,
  • CPSRS programowego sterowania zasilaczem umożliwia wykonanie pojedynczych komend i grup komend, stanowiących realizację definiowalnych charakterystyk napięciowych, prądowych i mocy, wykorzystywany podczas badań certyfikacyjnych taksometrów w Laboratorium Długości,
  • CPRS wspomagający badania dla potrzeb certyfikacji kas rejestrujących (drukarek fiskalnych) w zakresie badań bezpieczeństwa, funkcjonalności i obsługi błędów interfejsów komunikacyjnych w Pracowni Kas Rejestrujących,
  • ECP wspierający ewidencję i analizę czasu realizacji czynności przez pracowników w celu optymalizacji harmonogramu pracy w GUM.
  • rozwój konstrukcji stanowisk pomiarowych

Stanowisko do badania wyrobów aerozolowych metodą rentgenowską


Statyw i obudowa lampy rentgenowskiej

Stanowisko wzorca dawki pochłoniętej w wodzie w polu promieniowania gamma nuklidu Co60 – prototyp ionometrycznego wzorca pierwotnego dawki pochłoniętej w wodzie

Nowoczesne metody badań laboratoryjnych realizowane są na unikatowych, również pod względem konstrukcji, stanowisk pomiarowych – ich utrzymanie i rozwój jest zadaniem PWM, która w zespole doświadczonych pracowników oferuje wsparcie w projektach i wykonaniu, modernizacjach, adaptacjach konstrukcji stanowisk pomiarowych.

Dynamiczny rozwój technologii wykorzystywanej w przyrządach pomiarowych wyznacza tempo dostosowywania infrastruktury stanowisk pomiarowych GUM do współczesnych potrzeb metrologii.

Będziemy Państwu wdzięczni za wszelkie uwagi i współpracę, mającą na celu efektywny rozwój metrologii w kraju, w szczególności pod względem rozwoju oprogramowania i konstrukcji elementów mechanicznych stanowisk pomiarowych stosowanych w różnych obszarach metrologii.

Zapraszamy również do współpracy firmy i instytucje, specjalizujące się w doskonaleniu rozwiązań informatycznych i mechanicznych nowoczesnych układów pomiarowych.

do góry