Nawigacja

Biura w GUM

Biura w GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Departament Certyfikacji

Dyrektor Paulina Olszewska

tel. 22 581 93 93; e-mail: dc@gum.gov.pl

Wydział Certyfikacji Wyrobów

Naczelnik: Michał Siarkiewcz
tel. 22 581 90 13; e-mail: michal.siarkiewicz@gum.gov.pl

Wydział Działalności Regulowanej

Naczelnik: Karol Markiewicz
tel. 22 581 93 67; e-mail: karol.markiewicz@gum.gov.pl

Wydział Oceny Zgodności

Departament Innowacji i Rozwoju

Dyrektor Andrzej Kurkiewicz

tel. 22 581 9002; e-mail: andrzej.kurkiewicz@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora
Olga Tworek
tel. 22 581 9391; e-mail: olga.tworek@gum.gov.pl

Wydział ds. regulacji Projektu ŚKLGUM

Wydział Obsługi Finansowej Projektów 

Wydział Obsługi Administarcyjnej Projektów

Wydział Promocji

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. obsługi prawnej

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. programowania 

Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

Dyrektor Zbigniew Ramotowski

tel. 22 581 95 31; e-mail: dwm@gum.gov.pl

Wydział Analiz i Metrologii Ogólnej

Naczelnik Elżbieta Michniewicz
tel. 22 581 90 80; e-mail: elzbieta.michniewicz@gum.gov.pl

Wydział Informacji Publicznej

Naczelnik Agnieszka Goszczyńska
tel. 22 581 95 21; e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Naczelnik Marcin Mikiel
tel. 22 581 90 55; e-mail: marcin.mikiel@gum.gov.pl

Departament Nadzoru i Kontroli

p.o. Dyrektora Tomasz Pietrucha

tel.: 22 581 90 59, e-mail: dnk@gum.gov.pl

Wydział Nadzoru

Naczelnik Michał Kolczyński
tel. 22 581 91 60; e-mail: michal.kolczynski@gum.gov.pl

Wydział Kontroli

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Jarosław Niewiński
tel. 22 581 93 33; e-mail: jaroslaw.niewinski@gum.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Tomasz Borkowski

tel.: 22 581 93 49; e-mail: bdg@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora
Małgorzata Brzozowska-Kruczek
tel. 22 581 91 01; e-mail: malgorzata.brzozowska@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora
Anna Misterkiewicz
tel. 22 581 93 91; e-mail: anna.misterkiewicz@gum.gov.pl

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Naczelnik Bartłomiej Ilasz
tel. 22 581 93 43; e-mail: bartlomiej.ilasz@gum.gov.pl

Wydział Administracyjny

Naczelnik Waldemar Senftleben
tel. 22 581 94 00; e-mail: waldemar.senftleben@gum.gov.pl

Wydział Informatyki

Naczelnik Jacek Jurys
tel. 22 581 95 30; e-mail: jacek.jurys@gum.gov.pl

Wydział Prawno-Organizacyjny

tel. 22 581 9349

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik Magdalena Bławdziewicz-Odolińska
tel. 22 581 91 05; e-mail: magdalena.odolinska@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa

Marek Pawłowski
tel. 22 581 93 14; e-mail: marek.pawlowski@gum.gov.pl

Anna Krysiak
tel. 22 581 94 30; e-mail: anna.krysiak@gum.gov.pl

Wydział Planowania i Budżetu

Naczelnik Małgorzata Podsiadły
tel. 22 581 90 11; e-mail: malgorzata.podsiadly@gum.gov.pl

Wydział Księgowości i Finansów

do góry