Nawigacja

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

KRAJOWY SYSTEM MIAR jest strukturą składająca się z instytucji i laboratoriów, które zapewniają wzorce pomiarowe i wyposażenie techniczne do badań, wzorcowań i pomiarów. Wspiera on także rozwój zaawansowanych technicznie metod pomiarowych. Działa w zakresie ochrony interesów państwa i obywateli, wzmacnia zaufanie użytkowników do innowacyjnych produktów i procesów. Nowoczesny system miar jest podstawą rozwoju nowych technologii i gwarantem ich implementacji w gospodarce.

W krajowym systemie miar główną pozycję zajmuje NMI. Rola ta została określona w dokumentach międzynarodowych organizacji metrologicznych, np. EURAMET Guide 1 EURAMET and the Operation of NMIs z 2015 roku, OIML D1 Considerations for a Law on Metrology.
W Polsce krajowy system miar tworzą:

 • Krajowa Instytucja Metrologiczna (NMI) – Główny Urząd Miar;
 • Instytuty Desygnowane (DI) – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM (NCBJ, OR POLATOM) oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS);
 • Okręgowe Urzędy Miar (OUM);
 • Laboratoria wzorcujące i badawcze;
 • Metrologia wojskowa;
 • Producenci wyposażenia i urządzeń pomiarowych;
 • Użytkownicy urządzeń pomiarowych.

 

Mapa administracji miar Mapa administracji probierczej

Struktura administracji miar w Polsce jest
trzystopniowa:

 • Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie;
 • 9 okręgowych urzędów miar (mających siedziby w: Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu);
 • 58 obwodowych urzędów miar.

Struktura administracji probierczej w Polsce jest następująca:

 • 2 okręgowe urzędy probiercze mające siedziby w Warszawie i Krakowie oraz 8 wydziałów zamiejscowych.
   
do góry