Nawigacja

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Schemat organizacyjny GUM. Do pobrania plik pdf

KRAJOWY SYSTEM MIAR jest strukturą składająca się z instytucji i laboratoriów, które zapewniają wzorce pomiarowe i wyposażenie techniczne do badań, wzorcowań i pomiarów. Wspiera on także rozwój zaawansowanych technicznie metod pomiarowych. Działa w zakresie ochrony interesów państwa i obywateli, wzmacnia zaufanie użytkowników do innowacyjnych produktów i procesów. Nowoczesny system miar jest podstawą rozwoju nowych technologii i gwarantem ich implementacji w gospodarce.

W krajowym systemie miar główną pozycję zajmuje NMI. Rola ta została określona w dokumentach międzynarodowych organizacji metrologicznych, np. EURAMET Guide 1 EURAMET and the Operation of NMIs z 2015 roku, OIML D1 Considerations for a Law on Metrology.
W Polsce krajowy system miar tworzą:

  • Krajowa Instytucja Metrologiczna (NMI) – Główny Urząd Miar;
  • Instytuty Desygnowane (DI) – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM (NCBJ, OR POLATOM) oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN (INTiBS);
  • Okręgowe Urzędy Miar (OUM);
  • laboratoria wzorcujące i badawcze;
  • metrologia wojskowa;
  • producenci wyposażenia i urządzeń pomiarowych;
  • użytkownicy urządzeń pomiarowych.
Mapa polskiej administracji miar. Na mapie zaznaczonych 10 okręgów. Mapa administracji probierczej. Na mapie zaznaczone 2 okręgi i 8 wydziałów zamiejscowych.

Struktura administracji miar w Polsce obejmuje:

  • Główny Urząd Miar z siedzibą w Warszawie;
  • 10 okręgowych urzędów miar (mających siedziby w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu).

Struktura administracji probierczej w Polsce jest następująca:

  • 2 okręgowe urzędy probiercze mające siedziby w Warszawie i Krakowie oraz 8 wydziałów zamiejscowych.
   
do góry