Nawigacja

Wykaz patronatów Prezesa GUM

Wykaz patronatów Prezesa GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
L.P. Wnioskodawca Nazwa/Rodzaj wydarzenia Przedmiot wniosku Data wydarzenia
1. Laboratoryjnie.pl I Ogólnopolska konferencja
"Skuteczne zarządzanie laboratorium"
patronat honorowy Prezesa GUM Kielce, 10-12.04.2024
2. RADWAG Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski

Sympozjum Metrologiczne
"Digitalization and Automation in Mass Metrology"

patronat honorowy Prezesa GUM

Radom i Kielce 16-18.04.2024
3.

Czasopismo Laboratorium
- Przegląd Ogólnopolski

VII Konferencja "Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie - jakość - zarządzanie" patronat honorowy Prezesa GUM Cedzyna k. Kielc
25-26.04.2024
4. Polska Izba Paliw Płynnych XXIX Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2024 patronat honorowy Prezesa GUM Expo XXI Warszawa
8-10.05.2024
5. Politechnika Lubelska XI Konferencja Międzynarodowa “2024 IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace” patronat honorowy Prezesa GUM Lublin 
3-5.06.2024
6. Politechnika Śląska Problems and Progress in Metrology (PPM’24) patronat honorowy Prezesa GUM Gliwice, Politechnika Śląska,
6-7.06.2024
7. Politechnika Opolska Międzyuczelniana Konferencja Metrologów 2024 patronat honorowy Prezesa GUM Kalisz, Uniwersytet Kaliski
18-20.09.2024
8. Prof. dr hab. inż Stanisław Adamczak
- Przewodniczący Komitetu Naukowego
XIX Konferencja
"Metrologia w technikach wytwarzania"
patronat honorowy Prezesa GUM 18-20.09.2024
do góry