Nawigacja

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Konsekwencje modyfikacji wyrobu

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Art. 19 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku stanowi, iż importera lub dystrybutora traktuje się jak producenta, jeżeli wprowadza do obrotu wyrób pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub modyfikuje wyrób znajdujący się w obrocie w taki sposób, że może mieć to wpływ na zgodność z wymaganiami.

Zmodyfikowany wyrób należy traktować jak nowy wyrób, tj. należy ponownie ocenić zgodność zmodyfikowanego wyrobu ze stosownymi zasadniczymi wymaganiami, a osoba (fizyczna lub prawna) przeprowadzająca modyfikację musi spełnić takie same wymagania, jak oryginalny producent, czyli przede wszystkim ma obowiązek przeprowadzić ocenę zgodności wyrobu, a ponadto przygotować dokumentację techniczną, sporządzić deklarację zgodności UE i umieścić oznakowanie CE na wyrobie. Za każdym razem zmodyfikowany wyrób sprzedawany pod nazwą lub znakiem towarowym osoby fizycznej lub prawnej innej niż oryginalny producent należy traktować jak nowy wyrób podlegający unijnemu prawodawstwu harmonizacyjnemu.

do góry