Nawigacja

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Co jest wyrobem w rozumieniu ustawy?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 4 pkt 29 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku wyrób to rzecz, przeznaczona, bez względu na stopień jej przetworzenia, do wprowadzenia do obrotu lub oddania do użytku, z wyjątkiem artykułów rolno-spożywczych oraz pasz, żywych zwierząt lub roślin, produktów pochodzenia ludzkiego oraz produktów uzyskanych z roślin lub zwierząt związanych bezpośrednio z ich przyszłą reprodukcją.

W odniesieniu do kompetencji organów administracji miar wyrobami są przyrządy pomiarowe.

do góry