Nawigacja

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Wytyczne w zakresie nadzoru rynku

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dla ułatwienia stosowania nowych przepisów, Komisja Europejska - dla wszystkich zainteresowanych - wydała przewodnik Blue Guide (Niebieski przewodnik – wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej 2016) (Dz. Urz. UE C 272 z 26.07.2016 r., str.1), w którym wskazano dobre praktyki, zarówno w odniesieniu do organów nadzoru rynku, jak i podmiotów gospodarczych zaangażowanych w obrót wyrobami. Przewodnik Blue Guide jest dostępny na stronie Komisji Europejskiej.

Ponadto w ramach WELMEC - Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Metrologii Prawnej tworzone jest jednolite i spójne podejście w dziedzinie metrologii prawnej. WELMEC swoje zadania wykonuje poprzez grupy robocze (WG), które opracowują dokumenty zawierające wytyczne (przewodniki WELMEC). Zagadnieniem nadzoru rynku nad przyrządami pomiarowymi zajmuje się grupa robocza WG5 - Metrological Supervision, która między innymi opracowała Przewodnik WELMEC 5.2:2015 - Market Surveillance Guide (NAWI and MID). Przewodniki WELMEC dostępne są za pośrednictwem strony internetowej organizacji.

Komisja Europejska opracowała także Zawiadomienie dotyczące nadzoru rynku produktów sprzedawanych przez Internet (2017/c 250/01). W tym miejscu należy dodać, że sprzedaż internetowa podlega takim samym rygorom jak sprzedaż „tradycyjna”, a ogólne zasady sprawowania nadzoru mają zastosowanie zarówno do tradycyjnych rynków, jak i do rynku internetowego. Zawiadomienie można znaleźć na stronie internetowej.

do góry