Nawigacja

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Okresy przejściowe w nadzorze rynku

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przed wejściem w życie przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku funkcjonowały następujące dyrektywy:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 135 z 30.4.2004 r., str. 1), zwana też starą dyrektywą MID,
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2009 r., str. 6) – zwana też starą dyrektywą NAWI.

Wdrożenie ww. starych dyrektyw MID i NAWI nastąpiło ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) wraz z następującymi aktami wykonawczymi:

  • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 3, poz. 27, z późn. zm.),
  • rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23).

Wagi nieautomatyczne i przyrządy pomiarowe na zgodność z wymaganiami starych dyrektyw MID i NAWI mogą być sprawdzane w nadzorze rynku u użytkowników do czasu ich przejścia do prawnej kontroli metrologicznej, bowiem certyfikaty wydane na mocy poprzednich dyrektyw zachowają ważność na mocy nowych dyrektyw MID i NAWID. Niektóre przyrządy pomiarowe, jak np. naczynia wyszynkowe czy przymiary nie są określone w przepisach dotyczących prawnej kontroli metrologicznej, podlegają nadzorowi rynku do czasu ich fizycznego zużycia.

do góry