Okresy przejściowe w nadzorze rynku

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przed wejściem w życie przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku funkcjonowały następujące dyrektywy:

Wdrożenie ww. starych dyrektyw MID i NAWI nastąpiło ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226) wraz z następującymi aktami wykonawczymi:

Wagi nieautomatyczne i przyrządy pomiarowe na zgodność z wymaganiami starych dyrektyw MID i NAWI mogą być sprawdzane w nadzorze rynku u użytkowników do czasu ich przejścia do prawnej kontroli metrologicznej, bowiem certyfikaty wydane na mocy poprzednich dyrektyw zachowają ważność na mocy nowych dyrektyw MID i NAWID. Niektóre przyrządy pomiarowe, jak np. naczynia wyszynkowe czy przymiary nie są określone w przepisach dotyczących prawnej kontroli metrologicznej, podlegają nadzorowi rynku do czasu ich fizycznego zużycia.