Nawigacja

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Jaki jest cel nadzoru rynku?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Celem nadzoru rynku jest zapewnianie, aby wyroby spełniały obowiązujące wymagania, przyczyniając się do wysokiego poziomu ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i ogólnie rozumiane bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i higiena pracy w miejscu pracy, ochrona konsumentów oraz ochrona środowiska naturalnego, przy jednoczesnym zapewnieniu, by swobodny przepływ wyrobów nie był ograniczony w żadnym większym stopniu niż ten przewidziany w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym lub innej stosownej zasadzie unijnej. Ponadto nadzór rynku jest istotny z punktu widzenia interesów podmiotów gospodarczych, ponieważ pomaga w eliminowaniu nieuczciwej konkurencji.

Działania w zakresie nadzoru rynku mogą być różnie organizowane w zależności od charakteru wyrobu oraz mogą obejmować zarówno kontrolę wymagań formalnych, jak również szczegółowe badania laboratoryjne. Kontrole w ramach nadzoru rynku mogą być przeprowadzane, po wprowadzeniu wyrobu do obrotu - na różnych etapach jego tzw. „cyklu życiowego”, np. na etapie dystrybucji, oddawania do użytku lub końcowego użytkowania. Nadzór rynku może być zatem sprawowany w różnych miejscach, np. u producentów, importerów, dystrybutorów hurtowych lub detalicznych, w firmach zajmujących się wynajmem, u użytkowników, itp.

do góry