Nawigacja

Nadzór nad ustawami

Przyrządy pomiarowe i jednostki miar

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przyrządy pomiarowe

Schemat dotyczący nadzoru nad przyrządami pomiarowymi

Schemat kontroli przyrządów pomiarowych: u góry tytuł, z prawej strony logo, poniżej schemat.

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy Prawo o miarach

Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce - FAQ

Sprzedaż internetowa przyrządów pomiarowych

Nowe zasady dotyczące nadzoru rynku nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu zgodnie z prawodawstwem unijnym.

Więcej informacji można znaleźć w dziale "Certyfikacja"

Wykazy Decyzji Prezesa GUM

 

Jednostki miar

Art. 26 ust. 1 Prawo o miarach mówi: "Kto wbrew przepisom ustawy wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne - podlega karze grzywny."

Informacje ogólne o jednostkach miar

Zasady stosowania oznaczeń i nazw jednostek miar na opakowaniach towarów paczkowanych

 

do góry