Nawigacja

Media o nas

O historii, teraźniejszości oraz przyszłości metrologii w Polsce - rozmowa z prof. J. Semaniakiem, Prezesem GUM

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Dziś żadne urządzenie, żadne narzędzie, ani żaden proces technologiczny nie mogą powstać bez pomiarów.

W kwietniu Główny Urząd Miar tradycyjnie świętuje kolejną rocznicę swojego powołania. Zachęcamy z tej okazji do przeczytania wywiadu z Prezesem GUM, prof. J. Semaniakiem na temat zadań realizowanych przez GUM oraz perspektyw dalszego rozwoju w kontekście wyzwań, które niosą technologie kwantowe czy przemysł 4.0.

Polska nie tylko nie odbiega od światowych standardów w zakresie miar, ale również aktywnie uczestniczy w podejmowaniu nowych wyzwań w metrologii – mówi prof. Jacek Semaniak

Tym samym kontynuowana jest ponad stuletnia tradycja polskiej administracji miar, która od samego początku swojego istnienia dba o to, aby pomiary w Polsce były dokonywane w sposób prawidłowy.

Celem administracji miar jest zapewnienie spójnego, powszechnie uznawanego i praktycznie stosowanego systemu miar oraz sprawowanie prawnego nadzoru nad jego realizacją. Tym samym administracja miar kładzie znaczny nacisk na wykonywanie kontroli metrologicznych przyrządów pomiarowych, tj. spełniania wymagań przez przyrządy, co ma szczególne znaczenie dla wykrywalności manipulacji w systemach odmierzania użytkowanych przyrządów pomiarowych.

Z kolei ciągły rozwój technologiczny wymusza na GUM konieczność aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych programach prowadzonych w obszarze metrologii naukowej oraz zaangażowania w kierunku prac naukowo-badawczych.

Całość do przeczytania Polska była światowym pionierem ws. ustawy o rachubie czasu

do góry