Nawigacja

Media o nas

28.10.2021 – Poranek Wirtualnej Polski. Rozmowa o zmianie czasu.

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Zmiana czasu z letniego na zimowy wywołuje wciąż wiele emocji. Podczas rozmowy przeprowadzonej dzisiaj w programie Poranek Wirtualnej Polski z prof. Jackiem Semaniakiem poruszone zostały kwestie powiązane z tym tematem.

Za zmianą czasu przemawiają na pewno względy ekonomiczne, co dość jednoznacznie potwierdzają badania przeprowadzone zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Oszczędności związane z wprowadzeniem czasu letniego to przed wszystkim zmniejszenie ilości zużywanej na całym świecie energii elektrycznej i wynikające z tego zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Prof. J. Semaniak potwierdził, że obecna zmiana czasu nie będzie ostatnią, przynajmniej w perspektywie najbliższych pięciu lat.

Czy po tym okresie Unia Europejska zdecyduje się na wprowadzenie ujednoliconego czasu?

Na pewno zmiany technologiczne i wynikające z nich zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństw muszą być brane po uwagę przy podejmowaniu tej decyzji. Aktualnie wszystkie kraje Wspólnoty Europejskiej solidarnie cofną wskazówki zegarów o godzinę w nocy z 30 na 31 października.

Skoordynowane działanie w tym zakresie zapewni spójność funkcjonowania gospodarki i nie będzie uciążliwe o tyle, że są to obecnie procesy w pełni zautomatyzowane, przynajmniej w zakresie systemów skorelowanych z systemami dystrybucji Uniwersalnego Czasu Koordynowanego (ang. Coordinated Universal Time, Universal Time Coordinated, UTC).

Taki system funkcjonuje również w Głównym Urzędzie Miar w Samodzielnym Laboratorium Czasu i Częstotliwości, a nasz urząd odpowiada za dystrybucję czasu urzędowego na terenie Polski.

do góry