Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prezes GUM

Dr inż. Włodzimierz Lewandowski

tel.: (22) 581 90 01, fax: (22) 620 84 11
e-mail: prezes@gum.gov.pl

W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz zrobił specjalizację z mechaniki nieba na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 r. uzyskał tytuł doktora we Francuskim Państwowym Instytucie Geodezji (IGN France). W latach 1985–2014 pracował na stanowisku Naczelnego Fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar (BIPM) w Sèvres pod Paryżem. Od 2001 r. jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r. jest doradcą Grupy Parlamentarnej ds. Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. Przewodniczy zespołom ds. programów Galileo i Copernicus w ramach Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.

Od 1999 r. przewodniczy Podkomitetowi Czasu w amerykańskim Komitecie Cywilnym GPS (CGSIC) przy Departamencie Transportu.

Jest wiceprzewodniczącym dwóch komitetów programowych ESA ds. nawigacji satelitarnej (PB-NAV) i telekomunikacji (JCB). Przyczynił się do wprowadzenia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

W 2014 r. został laureatem najważniejszej amerykańskiej nagrody z dziedziny metrologii czasu Precise Time and Time Interval przyznanej przez Instytut Nawigacji (ION).
W dniu 17 maja 2016 r. został powołany przez Panią Beatę Szydło – Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar. 

Wiceprezes GUM

Maciej Dobieszewski

Maciej Dobieszewski

tel.: (22) 581 90 02, fax: (22) 624 25 73
e-mail: wiceprezes@gum.gov.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 r. został mianowany na urzędnika służby cywilnej. W 2012 r., po odbyciu aplikacji w OIRP Warszawa, uzyskał  tytuł radcy prawnego. W latach 2007-2016 w Ministerstwie Gospodarki, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, kierował wydziałem odpowiedzialnym za metrologię, probiernictwo, system oceny zgodności oraz notyfikację przepisów technicznych. 1 sierpnia 2016 r. powołany na stanowisko Wiceprezesa GUM. Od 2014 r. jest członkiem, a od 2016 r. Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Rady ds. Akredytacji PCA.

Reprezentował Rzeczpospolitą Polską na Konferencji Generalnej Konwencji Metrycznej w 2011 r. i 2014 r. oraz na spotkaniach dyrektorów NMI i przedstawicieli państw członkowskich Konwencji Metrycznej,
na zebraniach przedstawicieli państw członkowskich EURAMET, a także w komitetach i grupach roboczych Komisji Europejskiej i ONZ właściwych w sprawach metrologii i normalizacji. Od 2016 r. członek Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej (CIML) oraz Komitetu Europejskiej Współpracy w dziedzinie Metrologii Prawnej (WELMEC).

Główny współautor m.in. ustawy o towarach paczkowanych z 2009 r., ustawy – Prawo probiercze z 2011 r. oraz ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z 2016 r. Jeden z inspiratorów powstania i animatorów Grupy Konsultacyjnej ds. reformy metrologii działającej przy Ministerstwie Gospodarki / Ministerstwie Rozwoju. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji metrologicznych, autor publikacji na temat roli technologii pomiarowych w gospodarce i życiu społecznym.

 

Dyrektor Generalny Urzędu

Andrzej Hantz

Andrzej Hantz

tel.: (22) 581 90 04, fax: (22) 624 02 68
e-mail: dgu@gum.gov.pl

Ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – kierunek Fizyka. Jest również absolwentem kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa pracy, studiów menadżerskich, jak również aparatury pomiarowej w systemach zarządzania realizowanych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele szkoleń z obszaru metrologii, oceny zgodności i systemów zarządzania w kraju i za granicą.

W latach 2004-2017 był związany z przemysłem - producentem urządzeń pomiarowych, pełnił funkcje kierownicze na różnych szczeblach, jednocześnie wykonując zadania pomiarowo-badawcze. W 2007 r. przygotował i przeprowadził przez proces akredytacji pierwsze w Polsce laboratorium wzorcujące pipety tłokowe, a w roku 2016 pierwsze w Polsce laboratorium wzorcujące wzorce masy i odważniki najwyższej klasy dokładności.

W latach 2000-2004 był związany ze szkolnictwem wyższym oraz branżą laboratoryjną, gdzie sprawował funkcje pomiarowe i kierownicze.

Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i publikacji z obszaru metrologii i systemów zarządzania, publikowanych w czasopismach i prezentowanych na konferencjach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie metrologii pomiarów masy i objętości oraz w organizacji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Od wielu lat aktywnie działa społecznie w organizacjach branżowych. Jest głównym inicjatorem powołanej w 2012 r. Komisji ds. Metrologii Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, której przewodniczy drugą kadencję. Uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Reformy Polskiego Systemu Metrologicznego działającej przy Ministrze Rozwoju (wcześniej Ministrze Gospodarki), Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 257 – Metrologia) oraz Zespołów Konsultacyjnych przy Prezesie GUM.

do góry