Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prezes Głównego Urzędu Miar

prof. dr hab. Jacek Semaniak

Prezes Głównego Urzędu Miar - prof. Jacek Semaniak. Na zdjęciu widoczna sylwetka mężczyzny w wieku średnim, w czarnym garniturze, białej koszuli i w niebieskim krawacie.

Profesor nauk fizycznych. Absolwent studiów z zakresu fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Doktoryzował się w 1995 r. w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o rozprawę Dissociative Recombination in Ion Storage Rings. Tytuł naukowy profesora nauk fizycznych otrzymał 3 lipca 2012 r. Jego działalność naukowa związana jest z badaniem zderzeń elektronów swobodnych z jonami molekularnymi w warunkach niskotemperaturowej plazmy oraz badaniem mechanizmów jonizacji i emisji charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego w zderzeniach jonów z atomami.

Od 1988 roku zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik zakładu fizyki molekularnej, a następnie fizyki medycznej i biofizyki), w latach 1995-1998 odbył staże naukowe w Politechnice Sztokholmskiej i Uniwersytecie Sztokholmskim.

Pełnił funkcję prorektora ds. dydaktycznych i studenckich (2008–2012), prorektora ds. ogólnych (2012-2020) oraz rektora (2012-2020) Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2020-2022 był członkiem Komitetu Polityki Naukowej.

[zdjęcie_1] [zdjęcie_2]

tel.: (22) 581 90 01, fax: (22) 620 84 11

e-mail: prezes@gum.gov.pl

 

Wiceprezes GUM      

Rafał Kępka

Rafał Kępka - wiceprezes Głównego Urzędu Miar. Na zdjęciu mężczyzna w średnim wieku, w ciemnym garniturze. W tle nadruk na szklanej szybie Główny Urząd Miar.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. Urzędnik państwowy z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1997-2008 pracował w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2009 r. do 2018 r. zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ambasadach RP w Królestwie Niderlandów i w Federacji Rosyjskiej. Ukończył liczne szkolenia z zakresu: zarządzania strategicznego, zamówień publicznych, finansów, zarządzania innowacjami i procesami oraz prowadzenia negocjacji i mediacji.

W 2020 r. pełnił obowiązki Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar, wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Administracji Terenowej oraz Dyrektora Biura Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Miar.

W ramach obowiązków służbowych odpowiada m.in. za realizację zadań w zakresie certyfikacji, prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych. Nadzoruje Departament Certyfikacji, Zakład Badań Certyfikacyjnych oraz Zakład Mechaniki i Akustyki.

Obszary zainteresowań to m.in. strategia Przemysłu 4.0, problematyka transferu nowoczesnych technologii w zastosowaniach przemysłowych oraz implementacja narzędzi AI w nauce i gospodarce.  

tel.: (22) 581 90 01, fax: (22) 620 84 11

e-mail: wiceprezes@gum.gov.pl

 

Dyrektor Generalny Urzędu

Piotr Ziółkowski

Piotr Ziółkowski - dyrektor generalny głównego urzędu miar od lutego 2021 roku. Młody mężczyzna w garniturze stoi z rękami złożonymi po środku. Z tyłu, za nim, logo GUM na szybie..

Ukończył administrację na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz teologię na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.  

W latach 2015-2020 pracował w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był między innymi dyrektorem Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra oraz Zastępującym Dyrektora Generalnego. Od początku był zaangażowany w prace nad reformą nauki i szkolnictwa wyższego oraz jej konsultacje ze środowiskiem akademickim.  

W Ministerstwie Edukacji i Nauki był dyrektorem Biura Dyrektora Generalnego oraz pełnomocnikiem Ministra Edukacji i Nauki do spraw połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

tel.: (22) 581 90 04, fax: (22) 624 02 68
e-mail: dgu@gum.gov.pl

 

Dyrektorzy i kierownicy komórek organizacyjnych GUM

do góry