Nawigacja

Kierownictwo

Kierownictwo

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Prezes GUM

dr hab. Radosław Wiśniewski - Prezes Głównego Urzędu Miar

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski

tel.: (22) 581 90 01, fax: (22) 620 84 11
e-mail: prezes@gum.gov.pl

Absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (rok 1997), doktorat z wyróżnieniem (rok 1999), habilitacja (rok 2010). W latach 2005-2012 Prodziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012-2017 Dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

W latach 2017-2018 Dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji, członek Grupy Roboczej WG6 ds. Pomiarów Przestrzennych, Geodezyjnych, Geofizycznych i Zastosowań Technik Satelitarnych, działającej w ramach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych (KZM4). 

Autor ponad 70 prac opublikowanych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą (w tym z listy A oraz w języku angielskim), ekspertyz naukowych, studiów wykonalności, biznesplanów i prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Współautor i redaktor naukowy monografii i posterów. Promotor zakończonych obroną i wszczętych przewodów doktorskich. Recenzent kilkudziesięciu prac w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach naukowych oraz rozpraw w postępowaniach o nadanie stopnia naukowego. Uczestnik i prelegent licznych krajowych i międzynarodowych konferencji. 

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2010), Odznaką Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2012), Medalem okolicznościowym Uniwersytetu za wkład w tworzenie i rozwój Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2014), a także siedmioma nagrodami Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za osiągnięcia naukowe i organizacyjne.

[foto1]  [foto2]

 

p.o. Wiceprezes GUM

Rafał Kępka

tel.: (22) 581 90 02, fax: (22) 624 25 73
e-mail: wiceprezes@gum.gov.pl


 

Dyrektor Generalny Urzędu

tel.: (22) 581 90 04, fax: (22) 624 02 68

e-mail: dgu@gum.gov.pl

 

do góry