Nawigacja

Administracja probiercza

Administracja probiercza

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Struktura i działalność administracji probierczej


Organami administracji probierczej w Polsce są:
  • Prezes Głównego Urzędu Miar,
  • dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych (w Warszawie i w Krakowie)

Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych wykonują swoje zadania przy pomocy okręgowych urzędów probierczych wraz z ich wydziałami zamiejscowymi.

 

Działalność administracji probierczej obejmuje:

  • badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach, półfabrykatach, surowcach i złomie oraz oznaczanie ich polską cechą probierczą, a także wydawanie świadectw badania,
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo probiercze oraz współpracę w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Mapa polskiej administracji probierczej z zaznaczonymi strefami, podlegającymi jednemu z dwóch okręgów: OUP Kraków i OUP Warszawa. Na mapie zaznaczone są również miasta - siedziby wydziałów zamiejscowych podlegających okręgom. Po kliknięciu mapę można powiększyć.

Administracja probiercza

Legenda

urzędy probiercze w Polsce

do góry