Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/maps/29p122,MIKROTRONIK-Piotr-Czarnecki-Malgorzata-Czarnecka-Sp-jawna.html
19.05.2024, 19:26
MIKROTRONIK Piotr Czarnecki, Małgorzata Czarnecka Sp. jawna
PS 3/2019, al. Piłsudskiego 43, 10-450 Olsztyn, e-mail: piotr@mikrotronik.com.pl