Nawigacja

Aktualności

Rusza przetarg na Generalnego Wykonawcę robót budowlanych „Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego (ŚKLGUM)” w Kielcach

Autor : Kaja Drąg
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

17 lutego 2020 r. uruchomione zostało postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: "Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” w Kielcach.

cztery logotypy opisujące źródło finansowania projektu Kampus. Od lewej - Fundusze Europejskie program regionalny, rzeczpospolita polska, województwo świętokrzyskie oraz flaga EU

Projekt ŚKLGUM realizowany jest w konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską i finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej I Innowacje i nauka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R (Porozumienie Nr RPSW.01.01.00-26-0001/18-00 zawarte w dniu 20 grudnia 2018 r.).

Postępowanie przetargowe było poprzedzone wcześniejszym: uzyskaniem pozwolenia na budowę, przygotowaniem dokumentacji projektowej, przeprowadzeniem dialogu technicznego oraz pozyskaniem zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Przedmiot zamówienia obejmuje etap I inwestycji, w tym m.in. budowę zespołu budynków połączonych ciągiem komunikacyjnym tzw. “kładką”, na który składają się: laboratorium akustyki i drgań (L1), laboratorium czasu i częstotliwości (L2) wraz
z laboratorium długość (L4), laboratorium masy (L7), laboratorium termometrii (L10), laboratorium metrologii interdyscyplinarnej (L11), budynek warsztatów, budynek obsługowo-techniczny, kładka (KL) wraz z instalacjami wewnętrznymi, wolnostojący budynek magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7 oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Termin składania ofert mija: 23.03.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania przetargowego znajdują się tutaj.

Wizualizacja kampusu GUM. Widok z lotu ptaka na budynki, wokół drzewa.

 

Logotypy uczestników projektu unijnego Kampus: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Województwo Świętokrzyskie, Unia Europejska.

  •  Na zdjęciu: człowiek na rusztowaniu.
  •  Widok z lotu ptaka: budynki projektowanego kampusu.
do góry