Nawigacja

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Autor : Anna Krysiak - Główny specjalista ds. bezpieczeństwa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

I Postanowienia Ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez Główny Urząd Miar z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, o numerze NIP: 525-10-08-361, oraz sposób ich przetwarzania.

II Dane osobowe

Główny Urząd Miar dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis www.gum.gov.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i składanie zapytań. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

III Rodzaje i cel wykorzystania danych

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Głównego Urzędu Miar przy okazji wysyłania komentarzy, opinii itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Główny Urząd Miar nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Cookies (Ciasteczka)

Strona Głównego Urzędu Miar zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej serwisu. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do www.gum.gov.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail.

Wiadomości

Główny Urząd Miar zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Główny Urząd Miar rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów i usług. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Głównego Urzędu Miar.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Głównego Urzędu Miar i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Główny Urząd Miar nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Główny Urząd Miar zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administratorem danych jest Prezes Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.

Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres gum@gum.gov.pl

Główny Urząd Miar stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V Zmiany Polityki Prywatności

Główny Urząd Miar zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Głównego Urzędu Miar obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności Główny Urzędu Miar będzie informować na stronach serwisu.

VI Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Główny Urząd Miar prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu: gum@gum.gov.pl.

do góry