Nawigacja

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urząd Miar, z siedzibą przy ul. Elektoralnej 2, 00-139 Warszawa, e-mail: gum@gum.gov.pl, tel.: (22) 581 93 99
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Głównym Urzędzie Miar: e-mail: iod@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 30.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma świadcząca Głównemu Urzędowi Miar usługi hostingu w procesach komunikacji drogą elektroniczną.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub żądania usunięcia danych, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawa:
 7. a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Nie będziemy wykorzystywać Pani/Pana danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie.
do góry