Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r99887709,Kalibratory.html
2022-01-26, 18:29

Kalibratory


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibratory
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Opłata stała związana ze zleceniem, przygotowaniem przyrządu i stanowiska pomiarowego pobierana jednorazowo
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

- PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253 electricity@gum.gov.pl