Mieszanina gazowa (C3H8)<0,0005 mol/mol


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mieszanina gazowa (C3H8)<0,0005 mol/mol
Symbol laboratorium
Nr pracowni
31
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika w mieszaninie gazowej
Zakres pomiarowy/metoda
zawartość składnika <0,0005 mol/mol
Niepewność rozszerzona
> 1 %
cena

1495 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-