Miernik mocy, kalibrator mocy/energii


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik mocy, kalibrator mocy/energii
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moc/energia w układzie trójfazowym
Zakres pomiarowy/metoda
dla CMC U = (60 ÷ 400) V; I = (0,2 ÷ 100) A; f = (45 ÷ 65) Hz; wsp. mocy (czynnej lub biernej) od 1 do 0,5; poza CMC U = (1 ÷ 1056) V; I = (0,001 ÷ 200) A; f = (40 ÷ 1000) Hz; przesunięcie fazowe -180 do 180 stopni
Niepewność rozszerzona
CMC niepewność rozszerzona: 0,015% (dla k = 1,65, przy poziomie ufności 95%)
cena

416 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za pierwszy punkt pomiarowy, każdy następny to 0,2 rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt

tel.: 22 581 9241 tel.: 22 581 9151; electricity@gum.gov.pl