Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r99589392837053,DT-322020.html
2022-10-06, 01:59

GOŁĄB EWELINA TACHO-TEST


Skrócona nazwa podmiotu
TACHO-TEST
Adres podmiotu
20-331 Lublin
ul. Pancerniaków 16
Telefon
Email

GOŁĄB EWELINA TACHO-TEST

Numer cechy
0157 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 36/2020 2020-07-17 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 32/2020 2020-03-27 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 36/2020
  1. ul. Pancerniaków 16, 20-331, Lublin
aktywny
DT 32/2020
  1. ul. Pancerniaków 16, 20-331, Lublin
aktywny