Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r989544914271,Wzorzec-schodkowy-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2019-08-24, 17:42

Wzorzec schodkowy - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec schodkowy - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odległość powierzchni
Zakres pomiarowy/metoda
(401 ÷ 500) mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,5; 0,9L] µm; L w m
cena

1105 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-