Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r98894124406,DT-152021.html
22.04.2024, 12:41

Marek Gawroński i Zbigniew Gawroński wspólnicy "Stacja Obsługi Samochodów Marek Gawroński, Zbigniew Gawroński Spółka Cywilna"


Skrócona nazwa podmiotu
SOS GAWROŃSCY RYPIN
Adres podmiotu
87-500 Rypin
ul. Mleczarska 21

Marek Gawroński i Zbigniew Gawroński wspólnicy "Stacja Obsługi Samochodów Marek Gawroński, Zbigniew Gawroński Spółka Cywilna"

Numer cechy
0477 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 15/2021 2021-02-15 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 15/2021
  1. ul. Mleczarska 21, 87-500, Rypin
aktywny