Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r98522834429360,Miernik-UVA.html
2019-11-19, 00:28

Miernik UVA


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik UVA
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
natężenie oświetlenia przy lampie wolframowej + widmowe natężenie napromienienia przy źródle 365 nm
Zakres pomiarowy/metoda
(0,08 ÷ 4,00) mW/cm2 metoda porównawcza z użyciem radiometru wzorcowego
Niepewność rozszerzona
0,09
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-