Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r984102,DT-392022.html
2023-09-21, 20:48

Ewelina Białobrzewska GILDII-TECH


Skrócona nazwa podmiotu
GILDII-TECH
Adres podmiotu
06-200 Maków Mazowiecki
ul. Zachodnia 33

Ewelina Białobrzewska GILDII-TECH

Numer cechy
0561 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 39/2022 2022-11-30 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 39/2022
  1. Obrąb 59, 06-300, Przasnysz
  2. ul. Targowa 3, 06-300, Przasnysz
  3. ul. Stanisława Moniuszki 123, 06-200, Maków Mazowiecki
  4. ul. Zachodnia 33, 06-200, Maków Mazowiecki
aktywny