Wzorcowe ogniwo Westona


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorcowe ogniwo Westona
Symbol laboratorium
Nr pracowni
51
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne stałe
Zakres pomiarowy/metoda
1,018 V (różnicowa)
Niepewność rozszerzona
0,5 µV/V
cena

494 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
pojedyncza wartość
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-