Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r98169323138,Certyfikowany-konduktometryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorcowanie.html
2021-06-18, 20:25

Certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
0,0720 S/m
Niepewność rozszerzona
0,2 %
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
250 mL
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9395