Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r981078335,Miernik-drgan-maszyn-1-kanal-wielkosc-mierzona-przyspieszenie.html
2020-10-21, 03:17

Miernik drgań maszyn - 1 kanał, wielkość mierzona: przyspieszenie


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Miernik drgań maszyn - 1 kanał, wielkość mierzona: przyspieszenie
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odpowiedź przyrządu na sygnały drganiowe
Zakres pomiarowy/metoda
5 Hz ÷ 5 kHzod 15 do 19 pkt. pom.
Niepewność rozszerzona
1,1% ÷ 1,6% zależnie od częstotliwości
cena

780 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy miernika 1-kanałowego o 1 wzmocnieniu z 1 przetwornikiem piezoelektrycznym i 1 wielkości mierzonej. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt

Zbigniew Siejda zbigniew.siejda@gum.gov.pl tel. 22 581 9207