Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r97851473284455,Twardosciomierz-Shore039a.html
2021-06-18, 20:40

Twardościomierz Shore'a


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Twardościomierz Shore'a
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wymiar - średnica ścięcia trzpienia Shore A
Zakres pomiarowy/metoda
(0,75 ÷ 0,85) mm
Niepewność rozszerzona
0,01 mm
cena

78 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9206 tel.: 22 581 9547