Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 70/2019


Nr decyzji
ZT 70/2019
Znak zatwierdzenia typu
PL T 19 70
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 20 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
Spomasz Zamość S.A.
Kod
22-400
Miasto
Zamość
Ulica
ul. Szczbrzeska 19
Kraj
Polska
Data wydania
2019-09-13
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2029-09-13
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry