Multimetry


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny stały
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 m A ÷ 11 A metoda techniczna
Niepewność rozszerzona
4E-06 A/A do 1,5E-05 A/A
cena

45.50 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy