Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r969221471,Material-fotoluminescencyjny.html
2019-11-18, 17:55

Materiał fotoluminescencyjny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Materiał fotoluminescencyjny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
luminancja materiału fotoluminescyjnego
Zakres pomiarowy/metoda
(0,3 mcd/m2 ÷ 1 cd/m2) metoda bezpośrednia z użyciem miernika wzorcowego luminancji
Niepewność rozszerzona
0,1
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wg ISO 15370 jedna próbka
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-