Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r96825271134683,Katownik-90-stalowy-granitowy-z-ramieniem-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2019-11-19, 00:29

Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kątownik 90° (stalowy, granitowy, z ramieniem) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prostopadłość
Zakres pomiarowy/metoda
(0 ÷ 180)?
Niepewność rozszerzona
0,5
cena

546 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
max. wymiary kątownika od 300 do 400 mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-