Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r96720746448623,DT-132022.html
18.05.2024, 03:26

CAR AND TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Skrócona nazwa podmiotu
CAR and TRUCK
Adres podmiotu
05-870 Błonie
ul. Moniuszki 7

CAR AND TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer cechy
0535 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 13/2022 2022-06-13 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 13/2022
  1. ul. Sochaczewska 86A, 05-870, Błonie
aktywny