Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzania objętości cieczy
Symbol laboratorium
Nr pracowni
92
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(50 ÷ 5000) ml wagowa
Niepewność rozszerzona
(0,02 ÷ 2,5) ml
cena

403 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-