Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r96585927883443,Momentomierze-przetworniki-momentu-sily.html
2021-10-26, 07:44

Momentomierze, przetworniki momentu siły


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Momentomierze, przetworniki momentu siły
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moment siły - zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara (jeden kierunek)
Zakres pomiarowy/metoda
(200 ÷ 5000) N·m
Niepewność rozszerzona
0,04 %
cena

1625 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
do 10 punktów pomiarowych
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Adiustacja - dodatkowo 1 rbg. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt
masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9109 tel.: 22 581 9547