Multimetry / Omomierze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry / Omomierze
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja przy prądzie stałym (DC)
Zakres pomiarowy/metoda
0 Ω, 1 Ω ÷ 1 GΩ
Niepewność rozszerzona
7,5E-06 Ω/Ω do 9,5E-05 Ω/Ω
cena

30 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt

tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253; electricity@gum.gov.pl