Stół podziałowy - z pryzmą wielościenną


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Stół podziałowy - z pryzmą wielościenną
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt podziału (błąd wskazywanego kąta podziału)
Zakres pomiarowy/metoda
360°, co 15°
Niepewność rozszerzona
1,1"
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 84