Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZZT 5/2023


Nr decyzji
ZZT 5/2023
Znak zatwierdzenia typu
-
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemnościach nominalnych od 1 m3 do 300 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
PERN S.A.
Kod
09-410
Miasto
Płock
Ulica
ul. Wyszogrodzka 133
Kraj
Polska
Data wydania
2023-07-03
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
-
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry