Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r949852047,Komorka-punktu-stalego-dla-termometrii-kontaktowej.html
2022-09-29, 07:27

Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komórka punktu stałego (dla termometrii kontaktowej)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
punkt krzepnięcia Al.
Niepewność rozszerzona
3,8 mK
cena

3380 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel: 22 581 94 32, 22 581 91 15 e-mail: marek.kozicki@gum.gov.pl, emil.burcon@gum.gov.pl