Sekundomierze i czasomierze z akustyczną sygnalizację startu i stopu


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Sekundomierze i czasomierze z akustyczną sygnalizację startu i stopu
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przedział czasu
Zakres pomiarowy/metoda
(0,1 s ÷ 10 000 s)
Niepewność rozszerzona
0,0006 s
cena

598 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
możliwość wykonania pomiarów poza GUM tylko w przypadku, gdy pomiary można wykonywać jedynie w miejscu instalacji
Uwagi dot. wzorcowania
pomiar błędu krótkoterminowego i długoterminowego (brak możliwości pomiaru za pomocą chronokomparatora)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia wzorcowania typowego przyrządu i typowych zakresów. Koszt wzorcowania zależy również od ilości podzakresów, maksymalnych długości mierzonych przedziałów czasu, itp. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt

tel. 22 581 9418 tel. 22 581 9156; e-mail: time@gum.gov.pl