Kalibrator akustyczny wieloczęstotliwościowy - dwa poziomy ciśnienia akustycznego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibrator akustyczny wieloczęstotliwościowy - dwa poziomy ciśnienia akustycznego
Symbol laboratorium
Nr pracowni
11
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom ciśnienia akustycznego
Zakres pomiarowy/metoda
70 dB ÷ 130 dB; 31,5 Hz ÷ 16 kHz - metoda wzorcowego mikrofonu klasy LS2
Niepewność rozszerzona
0,08 dB ÷ 0,12 dB
cena

2405 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od częstotliwości sygnału. Liczba rbg dotyczy wzorcowania kalibratora w całym zakresie częstotliwości dla jednego poziomu.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-