Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r94563969752618,Fotometr-firmy-DELTA-OHM-jako-luksomierz.html
2019-07-20, 01:42

Fotometr firmy DELTA OHM jako luksomierz


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Fotometr firmy DELTA OHM jako luksomierz
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
natężenie oświetlenia przy lampie wolframowej
Zakres pomiarowy/metoda
(10 ÷ 1900) lx metoda z użyciem wzorca światłości i prawa odwrotności kwadratów
Niepewność rozszerzona
0,02
cena

637 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Dla czterech punktów pomiarowych