Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r944005,DT-272022.html
2023-03-26, 11:33

TRUCK-SAN RYBKA GROUP TRANSPORT Mariusz Rybka


Skrócona nazwa podmiotu
TRUCK-SAN RYBKA
Adres podmiotu
97-515 Masłowice
Kawęczyn 21

TRUCK-SAN RYBKA GROUP TRANSPORT Mariusz Rybka

Numer cechy
0549 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 27/2022 2022-10-03 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 27/2022
  1. Kawęczyn 21, 97-515, Masłowice
aktywny