Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 437/2002 - 31/2003


Nr decyzji
ZT 437/2002 - 31/2003
Znak zatwierdzenia typu
RP T 02 99
Nazwa przyrządu pomiarowego
Kolby metalowe II rzędu o pojemności nominalnej 4000 dm3
Producent przyrządu pomiarowego
Wytwórnia Aparatury Mleczarskiej Sp. z o.o.
Kod
76-004
Miasto
Sianów
Ulica
ul. Dworcowa 16
Kraj
-
Data wydania
2003-02-11
Data obowiązywania od
2003-02-11
Data obowiązywania do
2006-12-31
Decyzja powiązana
Uwagi
 
Cofnięto
nie
do góry