Wgłębnik Vickersa


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wgłębnik Vickersa
Symbol laboratorium
Nr pracowni
73
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wymiar - kąt
Zakres pomiarowy/metoda
(135 ÷ 150)?
Niepewność rozszerzona
5'
cena

78 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-