Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZZT 4/2023


Nr decyzji
ZZT 4/2023
Znak zatwierdzenia typu
-
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 10000 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
PERN S.A.
Kod
09-410
Miasto
Płock
Ulica
ul. Wyszogrodzka 133
Kraj
Polska
Data wydania
2023-06-27
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
-
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry