Polarymetr fotoelektryczny


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Polarymetr fotoelektryczny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
skręcalność optyczna
Zakres pomiarowy/metoda
-90° ÷ 90°
Niepewność rozszerzona
0,001°
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie dla jednej skali, przy wzorcowaniu dla dwóch skal dolicza się 1 rbg pomnożoną przez stawkę godzinową; przy wzorcowaniu poza siedzibą GUM do ceny dolicza się koszt delegacji.